Ph.d.-forskeruddannelse

Om ph.d.-uddannelsen

Du bliver uddannet som forsker under et treårigt ansættelsesforløb som ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet . Det sker gennem arbejdet med dit forskningsprojekt, ved deltagelse i ph.d.-kurser undervejs i forløbet, ved undervisning og anden formidling af din forskning. Forskningsprojektet resulterer i en ph.d.-afhandling, der indleveres og forsvares offentligt ved slutningen af det treårige forløb.

En ph.d.-uddannelse er en mulighed for at arbejde i et internationalt miljø og danne netværk på tværs af forskningsområder og landegrænser.

For at kunne tage en ph.d. skal du have en kandidatgrad. Instituttet for Byggeri og Anlæg udbyder ph.d.-programmet Civil Engineering. Instituttets undervisning omfatter endvidere ph.d.-kurser om specielle emner inden for Civil Engineering.
 

Læse mere på forskerskolens hjemmeside

Ph.d.-forløbet

En ph.d. tager tre år. I den periode skal man arbejde med et forskningsprojekt inden for ens fagområde. Den ph.d.-studerende skal også deltage i forskellige kurser svarende til ½ år, der er relevante for dennes forskningsområde.

Forskningsprojektet indebærer udarbejdelse af artikler til konferencer og internationale tidsskrifter. Disse artikler vil i sidste ende udgøre ph.d.-afhandlingen, idet den består af ens samling af videnskabelige artikler (typisk to-tre konferenceartikler og en-fire tidsskriftsartikler) med en sammenfattende introduktion og evt. nogle sammenfattende artikler.

I forbindelse med formidlingen af ens videnskabelige viden skal den ph.d.-studerende også undervise og vejlede bachelor- og masterstuderende inden for den ph.d.-studerendes forskningsområde. Dette er dog anderledes for en erhvervs-ph.d.

Forskningen foregår typiske i samarbejde med én eller flere partnere fra industriens verden og ligeledes næsten altid med et udenlandsk forskningsinstitut. De fleste ph.d.-studerende tilbringer tre-seks måneder i udlandet i forbindelse med ophold ved udenlandske forskningsinstitutter.

Ved slutningen af ens ansættelsesforhold skal den ph.d.-studerende indlevere sin afhandling, der herefter skal præsenteres og forsvares offentligt på universitet. 

Ansættelsesforhold og finansiering

Ph.d.-stipendier slås op som andre stillinger. Som ph.d.-stipendiat bliver du ansat på Aalborg Universitet i tre år og bliver en del af institutionens forskermiljø. Du får løn efter AC’s overenskomst med Finansministeriet.

Grundstammen af ph.d. studerende er ansatte ph.d.-stipendiater. Instituttet indskriver også studerende uden stipendium. Der vil typisk være tale om personer med ansættelse ved en uddannelsesinstitution eller en virksomhed, hvor arbejdsstedet dels afholder omkostningerne ved ph.d.-uddannelsen, dels stiller en vis tid til rådighed til gennemførelse af studiet. 

ErhvervsPhD

Et alternativ til den traditionelle ph.d.-uddannelse er en erhvervs-ph.d., hvor du er ansat i den virksomhed, som forskningen vil have udspring i, og arbejdstiden deles mellem virksomheden og universitet. Med en erhvervs-ph.d. ser man typisk en kortere afstand fra forskning til praksis.  

Mere om ErhvervsPhD

Forskningsgrupper

Forskningen på Institut for Byggeri og Anlæg er koordineret under sektioner. Hertil tilhører der forskningsgrupper under de enkelte sektioner. Den ph.d.-studerendes forskning vil være tilknyttet den forskningsgruppe, der har specifik relevans for forskningen. 

At være Ph.D. ved Institut for Byggeri og Anlæg

Som ph.d.-studerende ved Institut for Byggeri og Anlæg, får du muligheden for at begå dig i et internationalt miljø. Der laves fællesarrangementer, både aktivitetsarrangementer og sociale arrangementer. Du vil også opnå nogle goder med henblik på at kunne melde dig til Uni-Fitness (universitets motionscenter for studerende og ansatte), Health Initiative, fodbold, etc.