AAU logo

Forskning ved Institut for Byggeri og Anlæg

Om vores forskning

Vi fokuserer på forskning, der er koncentreret i udviklingen og påvirkningen af fremtidens byggesektor. Vi forsker og underviser i områder, der er centreret i forståelse af miljømæssig kausalitet og planlægning af menneskers fysiske miljø. Forskningen foregår såvel i det internationale som i det nationale forskermiljø. Instituttet påtager sig kontraktforskning for både offentlige institutioner og private virksomheder. Forskningsprojekterne omfatter både teoretisk forskning og in-situ målinger samt laboratorieforsøg. Laboratorierne, som instituttet råder over, er en stor del af forskningen.

Hvad angår studenter- og forskningsprojekter har vi bred erfaring i samarbejde med eksterne partnere. Vi samarbejder hovedsageligt med virksomheder inden for bygning og konstruktionssektoren, og vi har stor viden omkring kravene og lovgivning inden for dette område.

Nye projekter og samarbejder er altid velkomne, idet nye tanker og idéer bedst udvikles gennem dialog.

Laboratorier

Vores laboratorier spiller en afgørende rolle i vores forskning såvel som vores undervisning. Vi udfører adskillige forsøg i laboratorierne hvor vi har det bedste udstyr sammen med et kyndigt personale.

Mens noget udstyr kan indstilles til et forsøg, kan andet udstyr bygges specifikt til et projekt eller en opgave.

Vores laboratorier

Forskningssektioner

Architectural Engineering

Architectural Engineering

Sektionen fokuserer på en integreret og multidisciplinær tilgang til opnåelse af optimal udformning og konstruktion af bygninger og dens tekniske systemer med speciel opmærksomhed på deres indvirkning på kvalitet af bygningers brugssystemer og det omgivende miljø.

mere om
sektionen for Architectural engineering

Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Vores forsknings- og undervisningsaktiviteter er centreret om udfordringer relateret til byggeri og anlæg af havneanlæg, offshore konstruktioner, vindmøller og bølgeenergianlæg. 

mere OM 
SEKTIONEN for Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Konstruktioner, Materialer og Geoteknik

Konstruktioner, Materialer og Geoteknik

Sektionens fagområde omfatter såvel teoretisk, mekanisk modellering som eksperimentel karakterisering af konstruktioner og bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

mere om
SEKTIONEN for Konstruktioner, Materialer og Geoteknik  

Vand og miljø

Vand og miljø

Vi forsker inden for modellering af hydrologiske processer i byområder og kemiske processer i kloaksystemer samt inden for hydraulik i vandområders økosystemer. 

mere om
SEKTIONEN for Vand og miljø

Veje, Trafik og Transport

Veje, Trafik og Transport

Vores videnskabelige arbejde ligger hovedsageligt inden for Trafiksikkerhed, Intelligente Transportsystemer (ITS) og Vejtransport.

mere om
SEKTIONEN for Veje, Trafik og Transport