AAU logo

Sektionen for Veje, Trafik og Transport

Om sektionen

Om sektionen

Arbejdsområder

Sektionen for Veje, Trafik og Transport udfører undervisning og forskning og forskningsbaseret rådgivning primært inden for vejbaseret transport. Udgangspunktet er principperne for den klassiske trafikplanlægning og med hovedvægt på fire områder, uddybende beskrevet for hver af vores forskningsgrupper.

Undervisning

Vi leverer forskningsbaseret undervisning til såvel universitets civilingeniøruddannelse som diplomingeniøruddannelse i Veje og Trafik, men også andre uddannelser på Aalborg Universitet der har viden om trafik og veje som  mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Sektionen for Veje, Trafik og Transport afholder hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Laboratorier

Sektionens arbejdsfelt er den fysiske infrastruktur og her gennemføres vores forsøg og tests. Til dette råder sektionen over specialsoftware og en række sensorer til markregistrering såsom videokameraer, radar, LIDAR samt automatisk tælleudstyr.

Forskningsgrupper i sektionen

 • +

  Godstransport

  Omdrejningspunktet for vores forskning er optimering af godstransport ved brug af ny teknologi, især sporingsteknologier og blockchain-teknologi. Vi fokuserer på optimering, både i forhold til virksomhedernes eksisterende forretningsmodel, og værditilførsel gennem implementering af de nyeste teknologier inden for området, men også i forhold til miljøet og samfundet som helhed, dvs. minimering af overbelastning og emission fra industrien.

  Tre specifikke emner sætter i særdeleshed rammen for gruppens forskning: Samarbejdslogistik mellem større virksomheder inden for branchen, Nye teknologier og deres potentiale, især sporingsteknologier og blockchain teknologi, Multimodal transport og styring og optimering af havne.

  Én af vores store styrker er, at vi arbejder med flere forskellige videnskabelige tilgange, og anvender derfor både kvantitative metoder, f.eks. GI Science, statistik og logistisk modellering, samt kvalitative metoder, f.eks. interviews, observationer og workshops for at analyser og forstå de forskellige menings- og praksisfælleskaber inden for industrien. Forskningsgruppen har således et stort knowhow og et bredt spektrum af eksperter, som er samlet fra flere lande, og som er strategisk sammensat med forskellige baggrunde inden for transport, logistik, sporingsteknologi, organisationsteori, etc.

  Vi har en betydelig projektportefølje med et samlet budget på over 21.000.000 DKK. Gruppen opretholder en tæt relation til erhvervslivet, og samarbejder derfor med udvalgte virksomheder og offentlige myndigheder inden for logistik- og godstransportindustrien. Vores forskningsprojekter er kendetegnet ved en agil og emergerende tilgang, der har til formål at gøre en forskel for branchen. Dette gøres, f.eks. gennem tæt dialog og samskabelse med vigtige erhvervsaktører indenfor den danske logistik- godstransportindustri. Forskningsgruppen er ydermere en del af AAU’s forsvarsinitiativ, og arbejder derfor med at udvikle og forbedre militær godstransport. 


  Gruppens forskningsaktiviteter

 • +

  Trafik

  Vores fokus er vejenes trafiksikkerhed bredt såvel som vejens, trafikantens og køretøjets rolle i trafiksikkerhedsarbejdet, ligesom bedre ulykkesdata og arbejdet med surrogater for ulykker ligger centralt i gruppens arbejde. Eksempler herpå er selvrapportering af trafikulykker og videoanalyse til bestemmelse af næsten-ulykker.

  Vores tilgang til trafiksikkerhedsarbejdet er tværfaglig og spænder fra ingeniørens arbejde med sikre vejudformninger og udvikling af sikre køretøjsteknologier over statistikerens analyse af store datamængder og registerstudier til sociologens analyse af holdninger og adfærd.

  Metodemæssigt arbejder vi blandt andet med interventionsstudier, registerstudier og deskriptive undersøgelser af vejes, trafikanter og køretøjers trafiksikkerhed – herunder kohorte studier. Vi arbejder også med opstilling af ulykkesmodeller for det forventede antal ulykker på veje.

  Gruppens forskningsaktiviteter

 • +

  Vejmodellering

  Vejmodellering dækker bredt over vejens tilblivelse og indeholder alle elementer, som kan knyttes til en vej, både over og under jorden. Vores forskning bevæger sig især inden for den virtuelle beskrivelse af vejen, idet vejen som udgangspunkt modelleres i CAD og modelleringsværktøjer med det mål for øje at danne grundlag for en egentlig objektorienteret virtuel anvendelse i bl.a. det, der hedder Building Information Modelling (BIM).

  Vi har også kastet os over konceptet Digital Twin, som har til formål at skabe det digitale grundlag for den videre automatisering f.eks. i forbindelse med Smart City, ITS i transporten og mange andre tiltag. Digital Twin søger at skabe en virtuel verden med det udgangspunkt, at ethvert fysisk objekt skal repræsenteres digitalt som et virtuelt objekt. En gren af denne teknologi er Augmented Reality (AR), som er udpeget til at være det medie, der skal håndtere en fremtidig ”Google søgemaskine” direkte på stedet med overlejret information tilgængelig direkte i marken. Denne teknologi bliver uundværlig i håndtering (herunder drift og vedligehold) af den fysiske infrastruktur i fremtiden.


  Gruppens forskningsaktiviteter

Sektionsleder