AAU logo

Uddannelse ved Institut for Byggeri og Anlæg

Bliv ingeniør ved os

Bliv ingeniør ved os

Vi underviser både i diplomingeniør- og civilingeniøruddannelser på bachelor- og kandidatniveau. 
Instituttet deltager endvidere i uddannelsen af forskere under ph.d.-programmet Civil Engineering. Vores undervisning omfatter også ph.d.-kurser om specielle emner inden for Civil Engineering.
Vi udbyder også uddannelser med Aalborg Universitet Esbjerg. Uddannelserne i Esbjerg og i Aalborg har samme høje kvalitet. Der er naturligvis forskel på de enkelte retninger, der udbydes, men under studiet kan man som regel skifte mellem Esbjerg og Aalborg eller omvendt.

CIVILINGENIØR (BACHELOR+KANDIDAT)

En civilingeniøruddannelse tager 5 år med en bachelor (3 år) og kandidat (2 år).
En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad. En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.

DIPLOMINGENIØR

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt. Med en diplomingeniøruddannelse kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

CAND. TECH.

En cand.tech.-uddannelse varer 2 år og er særligt målrettet mod professionsbachelorer, dvs. du behøver ikke have en universitetsbachelor for at søge ind på en cand.tech.-uddannelse. På uddannelserne tilegner du dig det samme akademiske niveau som på en traditionel civilingeniøruddannelse. Uddannelserne bygger nye kompetencer og en akademisk forståelsesramme oven på den viden, du har tilegnet sig gennem din bacheloruddannelse. Dette bevirker, at du opnår en dybere og mere specialiseret viden. Cand.tech.-uddannelsen har optag til februar. 

Uddannelser under Byggeri og Anlæg:

Bacheloruddannelser - 3 år

Aalborg:

Esbjerg:

Diplomingeniøruddannelser - 3½ år

Aalborg:

Esbjerg:

Kandidatuddannelser - 2 år

CIVILINGENIØR (CAND.POLYT.)-uddannelser

Aalborg:

Esbjerg:


CAND.TECH.​-uddannelser

Aalborg:

Esbjerg:


Ph.d.-uddannelse på AAU

Overvejer du at blive ph.d.-studerende på AAU? Læs mere om dine muligheder og hvordan du kan ansøge her: 
 

ph.d.-uddannelse på AAU

AAU's studenternet

Website til de studerende, hvor de kan finde al information inden for såvel det faglige (IT, bibliotek, SU, studiekort, etc.) som det sociale (studenterorganisationer, studiemiljø, etc.). 
 

AAU's studenternet

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve for alle studerende på 1. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne under Studienævnet for Byggeri og Anlæg. 

Læs beskrivelse af studiestartsprøve