AAU logo

Studienævn

Hvad laver et studienævn?

Studienævnet for Byggeri og Anlæg godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Studienævnet for Byggeri og Anlæg er et udvalg af valgte repræsentanter af undervisere og studerende med op til 10 medlemmer i alt fordelt 50/50. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for ét år ad gangen. Studienævnet vælger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Hvis du som studerende gerne vil stille op til Studienævnet for Byggeri og Anlæg, kan du læse mere herom på AAU’s valgside. Der er valg i oktober/november.

 • +

  Medlemmer

  VIP-repræsentanter

  • Lene Faber Ussing (Formand)
  • Lars Damkilde
  • John Dalsgaard
  • Per Møldrup
  • Niels Agerholm
  • Olena Kalyanova Larsen  (observatør)

  Studenterrepræsentanter

  • Mia Gotfredsen (Næstformand)
  • Nanna Lybæk Knudsen
  • Marie Ryskov Albret
  • Emile Tranegaard Sigmer
  • Line Møller Friis
  • Kristian Bonderup (observatør)

  Studienævnssekretær

  • Eva Fryd, ef@civil.aau.dk
 • +

  Mødekalender

  Studienævnet for Byggeri og Anlæg mødes regelmæssigt; ca. én gang om måneden. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til de forskellige uddannelser inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger.

  Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye.

  Møder i 2019:

  • 13. februar
  • 13. marts
  • 10. april
  • 15. maj
  • 4. juni
  • 18. september
  • 23. oktober
  • 20. november
  • 4. december

Studieordninger

Studieordninger

Når du starter på en uddannelse, bliver du indskrevet på en studieordning. Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning - der kan derfor godt ligge flere udgaver af en studieordning af forskellige datoer.
 

AAU'S Studieordninger
(skift årgang i toppen under logo)

 

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Hjælp til din studietid