AAU logo

Studienævn og studievejledning

Hvad laver et studienævn?

Studienævnet for Byggeri og Anlæg godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Studienævnet for Byggeri og Anlæg er et udvalg af valgte repræsentanter af undervisere og studerende med op til 10 medlemmer i alt fordelt 50/50. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for ét år ad gangen. Studienævnet vælger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Hvis du som studerende gerne vil stille op til Studienævnet for Byggeri og Anlæg, kan du læse mere herom på AAU’s valgside. Der er valg i oktober/november.

 • +

  Medlemmer

  VIP-repræsentanter

  • Lene Faber Ussing (Formand)
  • Lars Damkilde
  • John Dalsgaard
  • Per Møldrup
  • Niels Agerholm
  • Olena Kalyanova Larsen  (observatør)

  Studenterrepræsentanter

  • Mia Gotfredsen (Næstformand)
  • Nanna Lybæk Knudsen
  • Marie Ryskov Albret
  • Emile Tranegaard Sigmer
  • Line Møller Friis
  • Kristian Bonderup (observatør)

  Studienævnssekretær

  • Eva Fryd, ef@civil.aau.dk
 • +

  Mødekalender

  Studienævnet for Byggeri og Anlæg mødes regelmæssigt; ca. én gang om måneden. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til de forskellige uddannelser inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger.

  Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye.

  Møder i 2019:

  • 13. februar
  • 13. marts
  • 10. april
  • 15. maj
  • 4. juni
  • 18. september
  • 23. oktober
  • 20. november
  • 4. december

Studievejledning

Studievejleder ved Byggeri og Anlæg

Studievejleder for alle uddannelser under Studienævn for Byggeri og Anlæg.

Adresse

Thomas Manns Vej 23
9220 Aalborg Øst

E-mail

civil.sg@ses.aau.dk

​TELEFON

93 56 20 44

Studievejlederen har tavshedspligt. 

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

Hjælp til din studietid

Uddannelser under Studienævn for Byggeri og Anlæg:

Bacheloruddannelser - 3 år

Aalborg:

Esbjerg:

Diplomingeniøruddannelser - 3½ år

Kandidatuddannelser - 2 år

CIVILINGENIØR (CAND.POLYT.)-uddannelser

Aalborg:

Esbjerg:


CAND.TECH.​-uddannelser

Aalborg:

Esbjerg: