AAU logo

Studienævn for Byggeri og Anlæg

Hvad laver et studienævn?

Studienævnet godkender undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordning og udtaler sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden dispensationsansøgninger og sager om merit.

Studienævnet er et udvalg af valgte repræsentanter af undervisere og studerende med op til 10 medlemmer i alt fordelt 50/50. Undervisere vælges for fire år ad gangen og de studerende for ét år ad gangen. Studienævnet vælger en formand blandt underviserne i studienævnet.

Hvis du som studerende gerne vil stille op til studienævnet, kan du læse mere herom på AAU’s valgside. Der er valg i oktober/november.

Om studienævn for Byggeri og Anlæg

 • +

  Medlemmer

  VIP-repræsentanter

  • Lene Faber Ussing (Formand)
  • Lars Damkilde
  • John Dalsgaard
  • Per Møldrup
  • Niels Agerholm
  • Olena Kalyanova Larsen  (observatør)

  Studenterrepræsentanter

  • Mia Gotfredsen (Næstformand)
  • Nanna Lybæk Knudsen
  • Marie Ryskov Albret
  • Emile Tranegaard Sigmer
  • Line Møller Friis
  • Kristian Bonderup (observatør)

  Studienævnssekretær

  • Eva Fryd, ef@civil.aau.dk
 • +

  Mødekalender

  Studienævnet for Byggeri og Anlæg mødes regelmæssigt; ca. én gang om måneden. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til de forskellige uddannelser inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger.

  Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye.

  Møder i foråret 2019:

  • 13. februar
  • 13. marts
  • 10. april
  • 15. maj
  • 12. juni

Studievejleder

Kristian Bonderup er studievejleder for alle uddannelser under Studienævn for Byggeri og Anlæg.

Adresse

Thomas Manns Vej 23
9220 Aalborg Øst

Træffetid

Der er ingen fast træffetid, men det er altid muligt at aftale en tid over e-mail eller telefon.

TElefon

93 56 20 44

E-mail

civil.sg@ses.aau.dk

Skype

Det er også muligt at få studievejledning via Skype. Send Kristian en mail, så I kan aftale et tidspunkt for en samtale.

Studienævnsformand

Studienævnssekretær

AAU's studenternet

Website til de studerende, hvor de kan finde al information inden for såvel det faglige (IT, bibliotek, SU, studiekort, etc.) som det sociale (studenterorganisationer, studiemiljø, etc.). 
 

AAU's studenternet