Oversigt over laboratorier

Betonteknologi

Betonteknologi

Måling og testning af de grundlæggende egenskaber af tilslagsmaterialer samt frisk, hærdnende og hærdnet beton. 

udstyr i laboratoriet

Geoteknik og Fundering

Geoteknik og Fundering

Geotekniske klassifikationsforsøg, konsoliderings- og triaxialforsøg, forsøgsopstillinger med tryktank for offshore målinger, forsøg med bøttefundamenter og pæle, geologisk klassifikation. 

Indeklima og Energi

Indeklima og Energi

Undersøgelse af luftstrømninger og gasudbredelse i rum. 

Udstyr i laboratoriet

Trafik

Trafik

Udstyr og specialprogrammer til indsamling og bearbejdning af trafikdata, som understøtter Trafikforskningsgruppens forskningsområder. 

Bærende Konstruktioner

Bærende Konstruktioner

Målinger ved udmattelsesforsøg, brudmekanik prøvning, statisk og dynamisk belastning m.m.

Udstyr i laboratoriet

Hav og Havnebygning

Hav og Havnebygning

Her gøres brug af bølgebassiner og strømrender samt målestation til eksperimenter og undersøgelser. 

Udstyr i laboratoriet (på engelsk)

Naturgeografi

Naturgeografi

Her udføres diverse mark- og laboratorieforsøg bl.a. til diverse jordbundskemiske forsøg.

Udstyr i laboratoriet

Laboratorieleder

Mere info

Hvis du gerne vil vide mere om vores laboratorier, kontakt venligst laboratorielederen.