AAU logo

Laboratorier ved Institut for Byggeri og Anlæg

Betonteknologi

Betonteknologi

Måling og testning af de grundlæggende egenskaber af tilslagsmaterialer samt frisk, hærdnende og hærdnet beton. 

udstyr i laboratoriet

Hav og Havnebygning

Hav og Havnebygning

Vi forsker inden for bølger og hydrodynamisk modellering med specifikt fokus på bølgeenergi, havvindmøller og havnebygning. Her gøres brug af bølgebassin og strømrender samt målestation til eksperimenter og undersøgelser. 

Læs mere om Laboratoriet for Hav og Havnebygning

Bærende Konstruktioner

Bærende Konstruktioner

Målinger ved udmattelsesforsøg, brudmekanik prøvning, statisk og dynamisk belastning m.m.

Udstyr i laboratoriet

Indeklima og Energi

Indeklima og Energi

Undersøgelse af luftstrømninger og gasudbredelse i rum. 

Udstyr i laboratoriet

Geoteknik og Fundering

Geoteknik og Fundering

Geotekniske klassifikationsforsøg, konsoliderings- og triaxialforsøg, forsøgsopstillinger med tryktank for offshore målinger, forsøg med bøttefundamenter og pæle, geologisk klassifikation. 

Trafik

Trafik

Udstyr og specialprogrammer til indsamling og bearbejdning af trafikdata, som understøtter Trafikforskningsgruppens forskningsområder. 

Laboratorieleder

Mere info

Hvis du gerne vil vide mere om vores laboratorier, kontakt venligst laboratorielederen.