AAU logo

Om institut for Byggeri og Anlæg

Organisation

Organisation

Instituttet for Byggeri og Anlægs historie

2006

 • Institut for Byggeri og Anlæg bliver skabt, da man sammenlægger de daværende institutter: Institut for Bygningsteknik og Institut for Vand,- Jord,- og Miljøteknik.

 • Instituttet har til huse på Sohngårdsholmsvej 57.  


DEC 2013

 • Trafikforskning flyttes fra Institut for Planlægning til instittutet. 


2014

 • Instituttet flytter fra Sohngårdsholmsvej 57 til midlertidige adresser. Laboratorierne forbliver på Sohngårdsholmsvej.

 • Byggeledelse flyttes fra Institut for Mekanik og Produktion (M-Tech) til instituttet.

SEP 2014

 • 1. spadestik til ny bygning på AAU hovedcampus.


SEP 2016

 • Instituttet flytter til EGEN BYGNING på Thomas Manns vej 23 ved AAU Campus.

 • Laboratorierne forbliver på Sohngårdsholmsvej, da færdiggørelsen af bygningen er forsinket. 

DEC 2016

 • Alle studerende på byggeri og anlæg (med undtagelse af byggeledelse) flytter til Thomas Manns Vej 23. 

JuL-Nov 2017

 • Laboratoriemedarbejdere og laboratorieudstyr flyttes til Thomas Manns Vej 23. 

 • 1. november lukkes laboratoriebygningen på Sohngårdsholmsvej 57L officielt. 

Mød os

Da vores bygning på Thomas Manns Vej blev bygget

Mød en studerende

Mød en ph.d.-studerende

Forsøg i vores bølgebassin

Mød en forsker

MØD EN FORSKER

Mød en ph.d.-studerende

Mød en forsker

Mød en forsker

MØD TEK-ADM PERSONALE