AAU logo

Om institut for Byggeri og Anlæg

Organisation

Organisation

Om vores forskning

Instituttets forskning er organiseret i sektioner samt i instituttets laboratorier.

Forskningen foregår såvel i det internationale som i det nationale forskermiljø. Instituttet påtager sig kontraktforskning for både offentlige institutioner og private firmaer. Forskningsprojekterne omfatter både teoretisk forskning og in-situ målinger samt laboratorieforsøg.

Laboratorierne, som instituttet råder over, er en stor del af forskningen.
 

Se universitetets forskningsportal (VBN)

Om vores undervisning og uddannelser

Vi underviser både i diplomingeniør- og civilingeniøruddannelser på bachelor- og kandidatniveau. 

Instituttet deltager endvidere i uddannelsen af forskere under ph.d.-programmet Civil Engineering. Vores undervisning omfatter også ph.d.-kurser om specielle emner inden for Civil Engineering.

Vi udbyder også uddannelser med Aalborg Universitet Esbjerg. Uddannelserne i Esbjerg og i Aalborg har samme høje kvalitet. Der er naturligvis forskel på de enkelte retninger, der udbydes, men under studiet kan man som regel skifte mellem Esbjerg og Aalborg eller omvendt.

Se vores uddannelser

Instituttets historie

2003

 • Institut for Byggeri og Anlæg bliver skabt, da man sammenlægger de daværende institutter: Institut for Bygningsteknik og Institut for Vand,- Jord,- og Miljøteknik.

 • Instituttet har til huse på Sohngårdsholmsvej 57.  


DEC 2013

 • Trafikforskning flyttes fra Institut for Planlægning til instittutet. 


2014

 • Instituttet flytter fra Sohngårdsholmsvej 57 til midlertidige adresser. Laboratorierne forbliver på Sohngårdsholmsvej.

 • Byggeledelse flyttes fra Institut for Mekanik og Produktion (M-Tech) til instituttet.

SEP 2014

 • 1. spadestik til ny bygning på AAU hovedcampus.


SEP 2016

 • Instituttet flytter til EGEN BYGNING på Thomas Manns vej 23 ved AAU Campus.

 • Laboratorierne forbliver på Sohngårdsholmsvej, da færdiggørelsen af bygningen er forsinket. 

DEC 2016

 • Alle studerende på byggeri og anlæg (med undtagelse af byggeledelse) flytter til Thomas Manns Vej 23. 

JuL-Nov 2017

 • Laboratoriemedarbejdere og laboratorieudstyr flyttes til Thomas Manns Vej 23. 

 • 1. november lukkes laboratoriebygningen på Sohngårdsholmsvej 57L officielt. 

Mød os

Da vores bygning på Thomas Manns Vej blev bygget

Mød en studerende

Mød en ph.d.-studerende

Forsøg i vores bølgebassin

Mød en forsker

MØD EN FORSKER

Mød en ph.d.-studerende

Mød en forsker

Mød en forsker

MØD TEK-ADM PERSONALE