AAU logo

Forskningssektioner ved Institut for Byggeri og Anlæg

Architectural Engineering

Architectural Engineering

Sektionen fokuserer på en integreret og multidisciplinær tilgang til opnåelse af optimal udformning og konstruktion af bygninger og dens tekniske systemer med speciel opmærksomhed på deres indvirkning på kvalitet af bygningers brugssystemer og det omgivende miljø.

mere om
sektionen for Architectural engineering

Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Vores forsknings- og undervisningsaktiviteter er centreret om udfordringer relateret til byggeri og anlæg af havneanlæg, offshore konstruktioner, vindmøller og bølgeenergianlæg. 

mere OM 
SEKTIONEN for Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Veje, Trafik og Transport

Veje, Trafik og Transport

Vores videnskabelige arbejde ligger hovedsageligt inden for Trafiksikkerhed, Intelligente Transportsystemer (ITS) og Vejtransport.

mere om
SEKTIONEN for Veje, Trafik og Transport

Konstruktioner, Materialer og Geoteknik

Konstruktioner, Materialer og Geoteknik

Sektionens fagområde omfatter såvel teoretisk, mekanisk modellering som eksperimentel karakterisering af konstruktioner og bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

mere om
SEKTIONEN for Konstruktioner, Materialer og Geoteknik  

Vand og miljø

Vand og miljø

Vi forsker inden for modellering af hydrologiske processer i byområder og kemiske processer i kloaksystemer samt inden for hydraulik i vandområders økosystemer. 

mere om
SEKTIONEN for Vand og miljø