AAU logo

Konference: Vedvarende Energi - Løsninger til Energineutralt Byggeri

Konference arrangeret i Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri.

Tidspunkt

23.08.2011 kl. 09.30 - 17.00

Beskrivelse

Byggesektoren spiller en central rolle i forbindelse med fremtidens reduktion af udledningen af drivhusgasser og omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Danmark er på forkant i denne udvikling og byggesektoren har udvist stor interesse for at udvikle nye løsninger, der kan håndtere de fremtidige udfordringer.
 
I 2009 blev ”Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri (www.zeb.aau.dk)” oprettet på Aalborg Universitet for bl.a. at medvirke til udvikling af disse løsninger. Centret er oprettet med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut, Danfoss A/S, Velux A/S, Saint Gobain Isover A/S , Dansk Byggeri, Alufacadesektionen, VKR Holding A/S og AffaldVarme Århus.
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen sendte for nylig ”Bygningsklasse 2020” i høring, som dansk forslag til opfyldelse af EU‐direktivet for bygningers energimæssige ydeevne, hvor målet er, at alle nye bygninger med udgangen af 2020 skal være ”næsten energineutrale”. Dette forslag indeholder både forslag til nye primærenergifaktorer for elektricitet og fjernvarme, samt forslag til indregning af fælles VE anlæg i energirammen. Dette vil i høj grad påvirke løsningsmulighederne.
 
Konferencen vil fokusere på forskellige udfordringer og muligheder for energiforsyning af energineutrale bygninger i Danmark samt give eksempler på, hvilke problemstillinger der er i fokus i Sverige. Derudover vil relevante igangværende forskningsaktiviteter i centeret blive præsenteret.

Konferencen afholdes på dansk og engelsk.

Program

09.30 – 10.00 Registrering og kaffe
10.00 – 10.30 Velkomst
Velkomst og introduktion til konferencen, v/Professor, centerleder Per Heiselberg, Aalborg Universitet
10.30 – 12.00 Vedvarende Energiløsninger
Solar Compleet - a smart combination of solar energy and heat pump technology, v/Christian Stadler, General Solar Systems
Individuel Fjernvarme, v/Grethe Føns Hjortbak, AffaldVarme Aarhus,
Lavenergifjernvarme i Lystrup, v/Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.30 Vedvarende Energiløsninger – Svensk perspektiv
Finnängen – Sveriges första renoverade plusenergihus, v/Andreas Molin, Linköpings universitet.
Hur påverkas fjärrvärmesystemen av en omvandling till lågenergibebyggelse? v/Magnus Åberg, Uppsala universitet.
Ett systemperspektiv på nollenergibyggnader i kraftsystemet, v/ Joakim Widén, Uppsala universitet.
14.30 – 15.00 Pause
15.00 – 16.00 Eksempler på Forskningscenterets F&U aktiviteter
Life Cycle Cost analysis of a multi-storey residential Net Zero Energy Building in Denmark, v/Anna Marszal, PhD student, AAU
Net Zero Energy Buildings and District Heating, v/Steffen Nielsen, PhD student, AAU
Optimization of Renewable Energy Systems for residential ZEBs, v/Christian Milan, PhD-student, AAU
16.00 – 17.00 Poster session og ”networking”

Pris

495,- kr

Arrangør

Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri

Adresse

Utzon Centret, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Tilmelding inden

18.08.2011 kl. 16.00

Gå til arrangementslisten

Ingen arrangementer denne måned

Fortsæt til nærmeste arrangement(er).