AAU logo

Projektbeskrivelser

Forskningen er opdelt i tre arbejdspakker (WP) med fokus på både komponent-, system- og konceptniveau. 

                

WP 1 - konceptniveau

Energineutrale Byggekoncepter

De tekniske løsninger og resultater fra WP 2 og WP 3 danner det tekniske grundlag for forskning og udvikling af nye byggekoncepter. Udover anvendelse af nye tekniske løsninger vil forskningen i WP 1 også fokusere på at definere den fremtidige kontekst af disse byggekoncepter inklusiv energiforsyningscenarier, brugerperspektiv og -opførsel, arkitektur og indeklima. I det følgende er inkluderet en mere detaljeret beskrivelse af de individuelle projekter i hver arbejdspakke.  

Læs mere om WP 1

WP 2 - system niveau

Integration af Byggesystemer

WP 2 fokuserer på den integrerede kontrol af den intelligente bygningskonstruktion og facadesystemer (fra WP 3) med bygningsinstallationer og på integreringen af bygningsinstallationer og den vedvarende energi med energiforsyningssystemet (opvarmning). Nye udviklinger af bygningens installationer og vedvarende energi systemer vil blive begrænset til emner beslægtet med systemintegration og kontrol. Et væsentligt aspekt i udviklingen af intelligent kontrol af systemløsninger er muligheden for at teste dem under ”virkelige” betingelser. Dette er sikret gennem adgang til ”Energy Flex House” udviklet af DTI.  

Læs mere om WP 2

WP 3 - komponent niveau

Nye intelligente byggeteknologier

I WP 3 er forskningsfokus begrænset til udviklingen af intelligente byggekomponenter, som er en del af bygningskonstruktionen og facadesystemet og bruges aktivt til overførsel og lagring af varme, lys, vand og luft. Centret dækker ikke udvikling af komponenter i forbindelse med bygningsinstallationer og de vedvarende energi systemer.  

Læs mere om WP 3