AAU logo

WP 1 - Energineutrale Byggekoncepter

WP 1 leder:

 • Mary-Ann Knudstrup, lektor, Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur & Design

Mål

Arbejdspakkens overordnede mål er gennem analyse af forskellige bygningstyper og deres forskellige energibehov, de forskellige udfordringer ved en ny konstruktion eller en renovering så vel som effekten fra brugeradfærd og –forventninger at bestemme de optimale valg af bygningsfacadesystemer, bygningsinstallationssystemer og vedvarende energi aggregater til energineutrale byggekoncepter. For det andet er målet at evaluere integrationen af potentiel fremtids lavenergi, energineutrale bygninger, ind i nationale vedvarende energisystemer.
 

Arbejdspakken består af seks opgaver:

 1. Optimering og samspil mellem energiforbrug og produktion i bygninger

  Dette arbejdes teorier og metodologier er analyse og simulering af bygningens energiforbrug og bygningsintegreret vedvarende energiproduktion. Arbejdet vil inkludere analyse af typiske energiforbrug profiler i bygninger og dynamisk analyse af energiforbrug og vedvarende energiproduktion og den nødvendige energiudveksling med energiforsyningssystemet. Arbejdet vil blive koordineret med en overordnet energisystemanalyse og vil give input til udviklingen af ZEB konceptet. (Tilknyttet PhD fra EUDP projekt). 
   
 2. Energisystem modellering og analyse af 100 % vedvarende energi scenarier

  Dette arbejdes teorier og metodologier er Energisystem Analyse, og opgaven vil være at udvikle ”Elsim” datamodellen til brug ved analyse og evaluering af blandingen af centrale, decentrale og lokal elektricitets produktionsteknologier og til at identificere og modellere en eller flere relevante langsigtede 100 % vedvarende energi scenarier for at skabe en ramme for analyse af indflydelsen fra forskellige ”ZEB koncept alternativer” (med hensyn til energibevarelse og teknologier til vedvarende energiproduktion). Arbejdet vil blive baseret på resultatet af CEESA projektet, og vil danne relevant forskningsinformation til udvikling af optimale CO2-neutrale byggekoncepter. 
   
 3. Projekteringseksempler af energirenovering af typiske bygninger 

  Dette arbejdes teorier og metodologier er baseret på analyse af bygnings energibesparelses potentialet kombineret med en livscyklus omkostningsvurdering. Arbejdet vil klarlægge en metode til renovering af typiske byggetyper. Resultaterne vil blive input til udviklingen af ZEB koncepter til omfattende energirenoveringer. (Tilknyttet EUDP projekt).
   
 4. Holdbarhed af bygnings- og energirenovering

  Dette arbejdes teorier og metodologier er vedrørende Failure Modes and Effect Analyses (FMEA). Arbejdet vil inkludere evaluering af varigheden af energibesparelsesteknologier og omfattende energirenoveringsmetoder til udvikling af en forbedret livscyklusmetodologi til design af nye konstruktioner og gennemgribende energirenoveringer. Resultaterne vil blive input til udvikling af ZEB koncepter. 
   
 5. Bruger perspektiver på energirenovering i boliger

  Dette arbejdes teorier og metodologier er en case study fremgangsmåde med kvalitative interviews og observationer kombineret med kvantitativ analyse af energidata. Arbejdet vil undersøge den aktuelle praksis af bygningsrenovering, og de måder hvorpå teknologier, informations og beslutninger er flettet sammen i private så vel som socialt boligbyggeri. Resultaterne vil blive input til udviklingen af ZEB koncepter til omfattende energirenoveringer. 
   
 6. CO2-neutrale byggekoncepter

  Forskningen vil trække på resultater fra alle arbejdspakkerne. Arbejdet vil specielt undersøge, hvorledes disse resultater kan kombineres med den kendsgerning, at de ønskede arkitektonisk udtryk og overvejelser vedrørende beboeropførsel, indeklima, komfort og produktivitet vil have betydningsfuld indvirkning på de optimale designløsninger. Arbejdet vil resultere i en udformning af nogle få eksempler på potentielle CO2-neutrale byggekoncepter til nye konstruktioner og renoveringer som inspiration for fremtidige demonstrationsprojekter.

Tilknyttede ph.d.-projekter

 

Tilknyttede post doc-projekter