AAU logo

WP 2 - Integration af Byggesystemer

WP 2 leder:

 • Svend Svendsen, professor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Mål

Arbejdspakkens overordnede mål er systemintegration, hvor bygningskonstruktionen og facadesystem løsninger er rationelt kombineret med bygningsinstallationer og vedvarende energisystemer i ét system for at opnå en optimal miljøeffekt.

Arbejdspakken består af fire opgaver:

 1. Intelligent kontrol af integrerede bygningsinstallationssystemer

  Dette arbejdes teorier og metodologier er en kombination af kontrolteori, avanceret numerisk simulering af varme og massetransport, kontrolstrategier og simulering af bygningsenergi- og komfort over året. Arbejdet vil inkludere udvikling af prædiktive kontrolstrategier for at optimere samspillet mellem forskellige bygningsinstallationssystemer og bygningsenergibehov. Resultaterne vil give en basis for udvikling af nye intelligente kontrolstrategier og systemer og give input til udviklingen af ZEB koncepter.
   
 2. Integration og optimering af vedvarende energisystemer til boliger

  Dette arbejdes teorier og metodologier er avanceret numerisk simulering af varme- og massetransport kombineret med systemdesign og eksperimentel bekræftelse af systemets ydeevne. Arbejdet vil indbefatte analyse af den optimale konfiguration og drift af en kombination af forskellige vedvarende energisystemer herunder PV, aktiv solopvarmning og varmepumpeteknologier og eksperimentel bekræftelse af ydeevne i laboratoriet og i ”virkelig liv” omgivelser. Resultaterne giver basis for udvikling af vedvarende energisystemløsninger til ZEB boligkoncepter.
   
 3. Optimal bygningsintegration af fjernvarmeenheder

  Dette arbejdes teorier og metodologier er avanceret dynamisk simulering af varme og massetransport i fjernvarmetilslutningen i boliger. Arbejdet vil undersøge, hvorledes fjernvarmesystemerne kan arbejde sammen med lokal varmeproduktion for at opnå en hel systemoptimering. Resultaterne vil give det nødvendige grundlag for udvikling af nye intelligente fjernvarmesystemer til boliger for ZEB koncepter.
   
 4. Systemtest i Energy Flex House

  Dette arbejdes metodologier er test af komponenter og systemer og demonstration under virkelige forhold. Intelligente teknologier udviklet i WP 3 og 4 vil blive testet separat og kombineret på et systemniveau. Arbejdet vil inkludere udvikling af testkonfigurationer og protokoller så vel som målinger og analysemetoder. Resultaterne vil blive brugt i the fremtidige udvikling og optimering af nye intelligente komponent- og systemløsninger for ZEB koncepter.