AAU logo

WP 3 - Nye intelligente byggeteknologier

WP 3 leder:

  • Søren Aggerholm, forskningschef, Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut

Mål

Arbejdspakkens overordnede mål er gennem anvendelse af nye materialer og materialekombinationer så vel som ny sensorteknologi og integration af informationsteknologi at producere endnu mere ”intelligente” byggekomponenter, som dynamisk er i stand til at ændre deres karakteristika og blive integreret som aktive kontrollerbare dele af større byggesystemer.

Dynamisk facadeløsninger til renovering af beboelsesbygninger

Dette arbejdes teorier og metodologier er analyse af varme, masse- og fugttransport kombineret med byggedesign og eksperimentel kontrol af ydeevne. Arbejdet vil fokusere på udvikling af dynamiske facadeløsninger, som kombinerer høj isolering og lufttæthedens karakteristika med udnyttelse af solenergi og integration af ventilationssystemer. Resultaterne vil give det nødvendige grundlag for udvikling af nye facadeløsninger til omfattende energirenoveringer af bygninger. 

Bygningsenergilagring

Dette arbejdes teorier og metodologier er avanceret numerisk simulering af varme- og massetransport og dynamisk bygningsenergisimulering. Man vil undersøge, hvorledes energilagringskapaciteten af byggekomponenter kan forøges ved anvendelse af PCM og blive udnyttet mere effektivt ved termisk masseaktivering for at reducere eller tilmed fjerne behovet for køling (og opvarmning) i ZEB. Resultaterne vil give det nødvendige grundlag for udvikling af bygningsenergilagringskomponenter til ZEB koncepter. (Dele af arbejdet vil blive udført i et ph.d.- projekt delvis finansieret af Aalborg Portland).

Dynamisk multifunktionelle vindues- og glasfacadeteknologier

Dette arbejdes teorier og metodologier er avanceret numerisk simulering af kombineret stråling, varme og massetransport i glaskonstruktioner, kontrolteori og eksperimentel kontrol af ydeevneunder virkelige forhold. Man vil undersøge mulighederne for integration og kontrol af flere funktioner i vindues- og glasfacader. Resultaterne vil danne det nødvendige grundlag for udvikling af nye dynamiske, intelligente og multifunktionelle vinduer og glasfacadeteknologier til ZEB koncepter.

Tilknyttede ph.d.-projekter