AAU logo

Om centeret

Strategisk Forskningscenter for energineutralt byggeri er i 2009 oprettet på Aalborg Universitet med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut, Danfoss A/S, Velux A/S, Saint Gobain Isover A/S og Dansk Byggeri, Alufacadesektionen. Centeret ledes af professor Per Heiselberg, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU.

ZEB's baggrund

Bygningers energiforbrug udgør 40% af det samlede energiforbrug i Danmark (og EU), men byggesektoren har samtidig et dokumenteret rentabelt besparelsespotentiale på op mod 80%, der kan realiseres over de næste 40 år.

Centrets opgave er via udvikling af integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi, at udvikle energineutrale bygningskoncepter. Centret vil i samarbejde med industrien skabe den nødvendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren.

Med udgangspunkt i den hurtige udvikling indenfor materiale-, informations- og sensorteknologi vil der i et interdisciplinært miljø blive udviklet nye intelligente byggekomponenter og -systemer, der er i stand til at tilpasse deres funktion og karakteristika i forhold til det øjeblikkelige behov, til brugernes adfærd og til den vedvarende energiproduktion, for derigennem både at eliminere behovet for fossile brændstoffer og opfylde brugernes krav til bygningens funktion og indeklima.

I udviklingen af energineutrale bygningskoncepter for nye og eksisterende bygninger lægges der vægt på at finde den optimale balance mellem energibesparelser og vedvarende energiproduktion i bygningen i samspil med energiforsyningssystemet, således at de samlede ressourcer udnyttes bedst muligt.

Centret vil således bidrage betydeligt til regeringens og EU’s energipolitik med hensyn til bæredygtig udvikling, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed. 

Advisory Board

Myndigheder

 
Peter Bach Danish Energy Agency
Niels Buus Varming Danish Energy Agency
   
Organisationer  
Søren Rise Tekniq
Per Thomas Dahl Dansk Byggeri
Kristine van het Erve Grunnet DI Byggematerialer
Kim Mortensen Dansk Fjernvarme
Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd
Lennie Clausen Realdania
Elly Kjems Hove Dansk Industri
   
Bygherrer, boligselskaber  
Jørgen Søndermark Realea
Poul Erik Christoffersen Kuben Byg A/S
   
Rådgivende ingeniører  
Henrik Sørensen henrik∙innovation
Reto Hummelshøj COWI
   
Arkitekter  
Lars Kvist Arkitema
Gudrun Schack Østergaard Friis & Moltke
Lone Wiggers C.F. Møllers Tegnestue
Troels Dam Madsen Henning Larsen A/S
   
Virksomheder  
Torben Andersen Nilan
Eirik Bjørn DOVISTA
Henning Grønbæk Exhausto A/S
   
Kommuner  
Thorbjørn Sørensen Middelfart Kommune
Lars Højensgård Kolding Kommune
Merete Dissing Pedersen Kolding Kommune

Styregruppe

 • Per Heiselberg (Centerleder)
  Institut for Byggeri og Anlæg, AAU
   
 • Anna Marszal (Faglig sekretær)
  Institut for Byggeri og Anlæg. AAU
   
 • Svend Svendsen
  Institut for Byggeri og Anlæg, DTU
   
 • Søren Østergaard Jensen
  Teknologisk Institut
   
 • Kim B. Wittchen
  Afdelingen for Energi og Miljø, SBi
   
 • Mary-Ann Knudstrup
  Institut for Arkitektur og Design, AAU
   
 • Erling Jensen
  Saint Gobain Isover A/S
   
 • Peter C Andersen
  Danfoss A/S
   
 • Karsten Duer
  Velux Danmark A/S
   
 • Carsten Pedersen
  Dansk Byggeri, Alufacadesektionen
   
 • Mette Rude
  AffaldVarmeÅrhus