AAU logo

Sektionen for Pålidelighed, Dynamik og Marin Teknik

Om sektionen

Om sektionen

Sektionens aktiviteter på det forsknings- og undervisningsmæssige område er centreret om:

 • Udfordringer relateret til byggeri og anlæg af havneanlæg, offshore konstruktioner, vindmøller og bølgeenergianlæg.

Sektionens igangværende forskning er i øjeblikket specielt koncentreret om:

 • Risiko- og pålidelighedsanalyse af store konstruktioner og vedvarende energianlæg, med særlig fokus på vindmøller og bølgeenergianlæg.
 • Strukturel dynamik, med fokus på passiv og aktiv kontrol af konstruktionernes respons.
 • Analyse af vindgenererede bølger - herunder bestemmelse af bølgelaster på havne- og offshore konstruktioner samt stabilitetsundersøgelser af molekonstruktioner.
 • Modellering, udvikling og evaluering af forskellige bølgeenergianlægs energiproduktion og strukturelle belastninger.

Forskningsgrupper i sektionen

 • +

  Ocean and Coastal Engineering (OCERG)

  "We conduct research within the field of ocean waves and hydrodynamic modelling, with particular focus on marine renewables and coastal structures. 

  Our research is primarily carried out through externally funded collaborative projects, involving both private and public organizations, and our teaching is primarily aimed at master level courses within civil engineering and PhD courses within its primary field of research."

  Se hjemmesiden for OCERG

  Se gruppens forskningsaktiviteter

 • +

  Risk, Resilience and Sustainability in the Built Environment (R2SBE)

  We contribute to building a safe, resilient and sustainable society through research, research-based education, technology development, and private and public sector services by providing risk-informed decision support for the management of the built environment. 

  Our research areas are as follows: 

  • Probabilistic system modelling
  • Risk-informed decision-making
  • Resilience of systems
  • Sustainability of systems
  • Natural hazards risk management

  Se hjemmesiden for R2SBE Research Group's website.  

  Se gruppens forskningsaktiviteter (under udvikling).

 • +

  Structural Dynamics

  Our research revolves around the following topics: 

  • Stochastic analysis and reliability analysis of structures exposed to wind, waves, earthquake and traffic.
  • Nonlinear and chaotic behaviour of structures with large dynamic response.
  • Active, semi-active, passive and smart material strategies for vibration control of dynamically excited structures.
  • Dynamic analysis of wind turbines.
  • Vibration control of wave energy absorbers for optimal power take-off.


  Gruppens forskningsaktiviteter

Sektionsleder