AAU logo

Forskningsgruppen for Bølgeenergi

Om forskningsgruppen

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen for Bølgeenergi på Aalborg Universitet forsker, udvikler og underviser inden for bølgeenergifeltet med fokus på:

  • Test af hydraulisk model i vores bølgelaboratorier af bølgeenergianordninger eller undersystemer heraf.
  • Numeriske simulationer af bølgeklima og bølgeenergianordninger eller undersystemer heraf.
  • Driftsforsøg med bølgeenergianordninger til havs
  • Deltagelse i samarbejde med andre universiteter, institutioner og virksomheder, der arbejder inden for bølgeenergifeltet, og ligeledes udveksling af studerende og forskere.

Leder af Forskningsgruppen