Sektionen for Veje, Trafik og Transport

Om sektionen

Forskning

Hovedvægten i vores videnskabelige arbejde ligger inden for Trafiksikkerhed og Intelligente Transport Systemer (ITS), og der er i de seneste år et voksende fokus på Godstransport.

Udvalgte forskningsområder i trafiksikkerhed:

  • Nye tilgange til udpegning af de farligste dele af vejnettet
  • Undersøgelser af passive tiltags effekt på trafiksikkerheden
  • Brug af ITS til at fremme en højere trafiksikkerhed.

Udvalgte satsningsområder i ITS:

  • Brug af data fra kørende biler, kaldet Floating Car Data til analyse til trafikledelse og –services
  • Bluetooth til detektering af trafikafvikling
  • Miljøvenlig kørsel.

Udvalgte forskningsområder i Godstransport:

  • Collaborative Logistics
  • Big data, optimering og infrastruktur.

Undervisning

Sektionen for Veje, Trafik og Transport leverer forskningsbaseret undervisning til en række uddannelser på Aalborg Universitet, der har viden om trafik og veje som såvel primære som sekundære mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Sektionen for Veje, Trafik og Transport afholder hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Find forskning