AAU logo

Sektionen for Veje, Trafik og Transport

Om sektionen

Om sektionen

Arbejdsområder

Sektionen for Veje, Trafik og Transport udfører undervisning og forskning og forskningsbaseret rådgivning primært inden for vejbaseret transport. Udgangspunktet er principperne for den klassiske trafikplanlægning og med hovedvægt på fire områder, uddybende beskrevet for hver af disse forskningsgrupper: Gods Transport, Intelligente Transportsystemer, Trafiksikkerhed og Vejmodellering.

Undervisning

Sektionen for Veje, Trafik og Transport leverer forskningsbaseret undervisning til såvel universitets civilingeniøruddannelse som diplomingeniøruddannelse i Veje og Trafik, men også andre  uddannelser på Aalborg Universitet der har viden om trafik og veje som  mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Sektionen for Veje, Trafik og Transport afholder hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Laboratorier

Sektionens arbejdsfelt er den fysiske infrastruktur og her gennemføres vores forsøg og tests. Til dette råder sektionen over specialsoftware og en række sensorer til markregistrering såsom videokameraer, radar, LIDAR samt automatisk tælleudstyr.

Forskningsgrupper i sektionen

 • +

  Godstransport

  Forskning i godstransport dækker mange emner, men hovedfokus er forskning i hvordan nye teknologier og big data kan anvendes til at optimere godstransport. Optimering både i forhold til mere effektiv virksomhedsdrift i industrien, men også i forhold til det omkringliggende samfund, f.eks. minimering af trængsel samt CO2 udledning fra sektoren.

  Et andet centralt fokus i forskningen er collaborative logistics i den enkelte by såvel som på nationalt plan, samt anvendelsesmuligheder af blockchain som optimeringsværktøj i transport og logistik, trailersikkerhed mm. Vi er især stolte over vores store netværk af danske logistiskvirksomheder, der muliggør, at forskningsprojekter implementeres i praksis.


  Gruppens forskningsaktiviteter

 • +

  Intelligente Transportsystemer

  Intelligente Transportsystemer (ITS) er en betegnelse for tiltag, der gør transporten smartere, renere og sikrere. Forskningsgruppen beskæftiger sig primært med anvendelse og analyse af store datamængder relateret til transport, spatial databehandling, og -analyse. Endvidere er fokus på dataindsamling og sensorer til dette, ligesom der forskes i, hvordan brugen af ITS kan optimere trafikafviklingen og derved sikre en mere effektiv kollektiv transport.

  Emnemæssigt har forskningsgruppen en betydelig grænseflade til sektionens øvrige grupper og mange forskningsprojekter gennemføres sammen med de øvrige forskningsgrupper samt eksterne parter.


  Gruppens forskningsaktiviteter

 • +

  Trafiksikkerhed

  Forskningsgruppens fokus er vejenes trafiksikkerhed bredt. Vi har fokus på såvel vejens, trafikantens og køretøjets rolle i trafiksikkerhedsarbejdet, ligesom bedre ulykkesdata og arbejdet med surrogater for ulykker ligger centralt i gruppens arbejde. Vores tilgang til trafiksikkerhedsarbejdet er tværfaglig og spænder fra ingeniørens arbejde med sikre vejudformninger og udvikling af sikre køretøjsteknologier over statistikerens analyse af store datamængder og registerstudier til sociologens analyse af moralske normer, holdninger og adfærd.

  Metodemæssigt arbejder vi blandt andet med interventionsstudier, registerstudier, kvalitative interview- og observationsstudier og deskriptive undersøgelser af vejes, trafikanter og køretøjers trafiksikkerhed – herunder kohorte studier. Vi arbejder også med opstilling af ulykkesmodeller for det forventede antal ulykker på veje.
   

  Gruppens forskningsaktiviteter

 • +

  Vejmodellering

  Vejmodellering dækker bredt over vejens tilblivelse og indeholder alle elementer, som kan knyttes til en vej, både over og under jorden. Gruppens forskning bevæger sig især inden for den virtuelle beskrivelse af vejen, idet vejen som udgangspunkt modelleres i CAD og modelleringsværktøjer med det mål for øje at danne grundlag for en egentlig objektorienteret virtuel anvendelse i bl.a. det, der hedder Building Information Modelling (BIM).

  Senest har gruppen arbejdet med konceptet Digital Twin, som har til formål at skabe det digitale grundlag for den videre automatisering f.eks. i forbindelse med Smart City, ITS i transporten og mange andre tiltag. Digital Twin søger at skabe en virtuel verden med det udgangspunkt, at ethvert fysisk objekt skal repræsenteres digitalt som et virtuelt objekt. En gren af denne teknologi er Augmented Reality (AR), som er udpeget til at være det medie, der skal håndtere en fremtidig ”Google søgemaskine” direkte på stedet med overlejret information tilgængelig direkte i marken. Denne teknologi bliver uundværlig i håndtering (herunder drift og vedligehold) af den fysiske infrastruktur i fremtiden.


  Gruppens forskningsaktiviteter

Sektionsleder