AAU logo

Sektionen for Veje, Trafik og Transport

Om sektionen

Arbejdsområder

Sektionen for Veje, Trafik og Transport udfører undervisning og forskning og forskningsbaseret rådgivning primært inden for vejbaseret transport. Udgangspunktet er principperne for den klassiske trafikplanlægning og med hovedvægt på fire områder, uddybende beskrevet for hver af disse forskningsgrupper: Gods Transport, Intelligente Transportsystemer, Trafiksikkerhed og Vejmodellering.

Undervisning

Sektionen for Veje, Trafik og Transport leverer forskningsbaseret undervisning til såvel universitets civilingeniøruddannelse som diplomingeniøruddannelse i Veje og Trafik, men også andre  uddannelser på Aalborg Universitet der har viden om trafik og veje som  mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Sektionen for Veje, Trafik og Transport afholder hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Laboratorier

Sektionens arbejdsfelt er den fysiske infrastruktur og her gennemføres vores forsøg og tests. Til dette råder sektionen over specialsoftware og en række sensorer til markregistrering såsom videokameraer, radar, LIDAR samt automatisk tælleudstyr.

Forskningsgrupper

Find forskning